Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 16/7/2024 04:33.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024------163.9* 40.3 manje od proseka za Leto ...---163.9* 497.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 2021144.8 31.1 više od proseka za Zima ...153.9 43.3 manje od proseka za Proleće ...185.7 18.5 manje od proseka za Leto ...83.8* 62.4 manje od proseka za Jesen ...568.2* 93.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020131.5* 17.8 više od proseka za Zima ...109.4 87.8 manje od proseka za Proleće ...301.7 97.5 više od proseka za Leto ...140.4 5.8 manje od proseka za Jesen ...683.0* 21.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019167.9 54.2 više od proseka za Zima ...227.3* 30.1 više od proseka za Proleće ...219.5 15.3 više od proseka za Leto ...107.1 39.1 manje od proseka za Jesen ...721.8* 60.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018156.9 43.2 više od proseka za Zima ...162.6 34.6 manje od proseka za Proleće ...260.0 55.8 više od proseka za Leto ...60.6 85.6 manje od proseka za Jesen ...640.1 21.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201735.4 78.3 manje od proseka za Zima ...174.4 22.8 manje od proseka za Proleće ...116.1 88.1 manje od proseka za Leto ...158.3 12.1 više od proseka za Jesen ...484.2 177.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 2016103.7* 10 manje od proseka za Zima ...252.6 55.4 više od proseka za Proleće ...280.4 76.2 više od proseka za Leto ...213.0 66.8 više od proseka za Jesen ...849.7* 188.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015151.7* 38 više od proseka za Zima ...168.0* 29.2 manje od proseka za Proleće ...87.9* 116.3 manje od proseka za Leto ...204.6 58.4 više od proseka za Jesen ...612.2* 49.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201417.6* 96.1 manje od proseka za Zima ...329.5 132.3 više od proseka za Proleće ...222.6* 18.4 više od proseka za Leto ...202.0* 55.8 više od proseka za Jesen ...771.7* 110.4 više od proseka za yearly ...
 
Maks167.9 329.5 301.7 213.0 849.7
prosek113.7 197.2 204.2 146.2 661.3
Min17.6 109.4 87.9 60.6 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.